[Ái thê] – Chương 44.2


Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 44.2”

[Ái thê] – Chương 43.1


Chương 43.1

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 43.1”

[Ái thê] – Chương 42


Chương 42

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 42”

[Ái thê] – Chương 41


Chương 41

Edit: Phong Ca | Beta: Huyết Vũ, Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 41”

[Ái thê] – Chương 40


Edit: Phong Ca | Beta: Huyết Vũ, Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 40”