[Review] Thâm Sơ


Review by Vũ Ngư Nhi “Tình yêu chính là quá trình cảm hoá lẫn nhau.” Bạn đã từng nghe câu này chưa? Câu nói này xuất phát từ Hoàng Tử Bé – một bộ truyện mà chúng ta nên đọc một lần trong đời. Lý do vì sao tôi lại nhắc đến nó ư? VìĐọc tiếp “[Review] Thâm Sơ”