[Ái thê] – Chương 44.2


Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 44.2”

[Ái thê] – Chương 44.1


Chương 44.1

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 44.1”

[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 26


Chương 26

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 26”

[Ái thê] – Chương 43.3


Chương 43.3

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 43.3”

[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 25


Chương 25

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 25”