[Ebook] Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng – Khai Hoa Bất Kết Quả


Ho_ng_c_ng_mu_n_c_ng_chi_u_n_ng

Hoàng đế càng muốn cưng chiều nàng

Tác giả: Khai Hoa Bất Kết Quả

Edit: Nguyệt Vi Yên, Lạc Lạc, Quansama

Beta: Vũ Ngư Nhi

Bìa: Jas

Thể loại: Cổ đại, cung đình hầu tước, ngọt sủng, HE

Số chương: 102 chương

***

Văn án

Hoàng hậu không muốn được độc sủng, hoàng đế lại càng muốn cưng chiều nàng cưng chiều nàng.

(không muốn làm hoàng hậu x càng muốn nàng làm hoàng hậu của hoàng đế)

Điền văn, nam chính có bệnh xà tinh, hậu cung chỉ có một chủ nhân.

Bệnh xà tinh = Bệnh thần kinh (xà tinh và thần kinh đồng âm với nhau) -Nguồn: Ổ Sâu Gạo-

***

Ebook

PRC | EPUB | PDF

Ebook không bao gồm ngoại truyện về Xương Hoa công chúa, thái tử và cặp đôi Lệ Đông Quân x Liễu Nhi. Mọi người vui lòng đọc ngoại truyện ở trên web chaomotngaynang.wordpress.com