[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 21


Chương 21

Edit: Xíu Mại | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Continue reading “[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 21”

[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 20


Chương 20

Edit: Tứ Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Continue reading “[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 20”

[Ái thê] – Chương 38


Chương 38

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Continue reading “[Ái thê] – Chương 38”

[Người vợ rối] – Chương 3


Chương 3

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Continue reading “[Người vợ rối] – Chương 3”

[Người vợ rối] – Chương 2


Chương 2

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Continue reading “[Người vợ rối] – Chương 2”