[Hoàn] Bảy ngày – Chiết Hỏa Nhất Hạ


XPnLQnt

Bảy ngày

Tác giả: Chiết Hỏa Nhất Hạ

Thể loại: Hiện đại

Raw: Tấn Giang

Converter: Chin

Bìa: Jas

Chuyển ngữ: Sunshine Team

Truyện được đăng tải tại wordpress và wattpad Chào Một Ngày Nắng

Mục lục 

| Chương 1 | Chương 2 | Chương 3 | Chương 4|

| Chương 5 | Chương 6 | Chương 7 |

9 Replies to “[Hoàn] Bảy ngày – Chiết Hỏa Nhất Hạ”

  1. Tôi tưởng bà ấy nói nhầm. Không ngờ sau đó Đàm Ninh lại chụp cho tôi cái mũ mắng bệnh tâm thần nhẹ > Là mắc bệnh tâm thần hả cô?

    Bộ này đọc xong toi không biết nói gì ngoài tức vãi =))))))))

    Liked by 1 person

Nói gì với tui nè

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s