Hạ luyến – Úc Tử Đầu


Hạ luyến

Hạ luyến

Tác giả: Úc Tử Đầu

Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Sủng, HE

Độ dài: 2 chương

Biên tập: Bão

Chỉnh sửa: Vũ Linh

Bìa: Riley An

Truyện được đăng độc quyền tại: chaomotngaynang.wordpress.com

Mục lục

Chương 1

Chương 2

Nói gì với tui nè

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s