THÔNG BÁO


1. Link chơi quiz “Thâm Sơ”: https://www.fyrebox.com/play/quiz-truyen-tham-so_4vL1ygWd0

2. CÁCH NHẬN PASS TRUYỆN “ÁI THÊ”

1/ Truy cập link https://goo.gl/forms/94eoIAEJnVtvJ0LV2 để trả lời câu hỏi.

2/ Sau khi trả lời thì nhắn tin cho mình để mình gửi pass (nếu bạn đủ điều kiện).

 

[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 21


Chương 21

Edit: Xíu Mại | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Continue reading “[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 21”

[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 20


Chương 20

Edit: Tứ Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Continue reading “[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 20”

[Ái thê] – Chương 38


Chương 38

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Continue reading “[Ái thê] – Chương 38”

[Người vợ rối] – Chương 3


Chương 3

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Continue reading “[Người vợ rối] – Chương 3”

[Người vợ rối] – Chương 2


Chương 2

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Continue reading “[Người vợ rối] – Chương 2”