Featured

THÔNG BÁO


1. Link chơi quiz “Thâm Sơ”: https://www.fyrebox.com/play/quiz-truyen-tham-so_4vL1ygWd0

2. CÁCH NHẬN PASS TRUYỆN “ÁI THÊ”

1/ Truy cập link https://goo.gl/forms/94eoIAEJnVtvJ0LV2 để trả lời câu hỏi.

2/ Sau khi trả lời thì nhắn tin cho mình để mình gửi pass (nếu bạn đủ điều kiện).

 

[Wechat] – Chương 12


Chương 12: Cuộc điện thoại kì lạ

Edit: Hồng Trà Kem Trứng | Beta: Huyết Vũ, Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Wechat] – Chương 12”

[Wechat] – Chương 11


Chương 11: Là anh tự sát

Edit: Hồng Trà Kem Trứng | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Wechat] – Chương 11”

[Ái thê] – Chương 45.1


Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 45.1”

[Wechat] – Chương 10


Chương 10: Nghe cuộc điện thoại bất ngờ

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Wechat] – Chương 10”

[Wechat] – Chương 9


Chương 9: Con quỷ lải nhải lại online

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Wechat] – Chương 9”