Bảo vệ: [Hoàng thượng] – Chương 95


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Advertisements

Bảo vệ: [Hoàng thượng] – Chương 94


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

Bảo vệ: [Hoàng thượng] – Chương 93


Nội dung này được bảo mật. Hãy nhập mật khẩu để xem tiếp:

[Hoàng thượng] – Chương 92


Chương 92: Nuôi con

Biên tập: Nguyệt Vi Yên

Beta: Vũ Ngư Nhi

Lúc Tiết Tĩnh Xu ở cữ xong thì đã sang đầu xuân, vườn hạnh trong Ngự hoa viên nở vô cùng tưng bừng.

Nếu nàng chỉ có một người, nhìn hoa nở năm nào cũng như năm nào mà người lại càng già đi thì thể nào cũng xót thương cho tuổi xuân của mình. Nhưng bây giờ hai đứa bé đã chiếm hầu hết tinh lực của nàng, hoàng đế lại còn vào góp vui theo nữa nên căn bản không có thời gian suy nghĩ những thứ khác.

Continue reading “[Hoàng thượng] – Chương 92”

[Hoàng thượng] – Chương 91


Chương 91: Làm chuyện xấu

Biên tập: Quansama

Beta: Nguyệt Vi Yên, Vũ Ngư Nhi

Mọi người sợ ngây người, ngay cả hoàng đế cũng ngẩn ra. Chỉ có tiểu hoàng tử duỗi chân, khóc oa oa.

Tiết Tĩnh Xu che miệng cười, vội bảo nhũ mẫu ôm con đi, rồi sai người cầm khăn sạch đến, tự mình lau mặt cho hắn.

Continue reading “[Hoàng thượng] – Chương 91”