Featured

THÔNG BÁO


1. Link chơi quiz “Thâm Sơ”: https://www.fyrebox.com/play/quiz-truyen-tham-so_4vL1ygWd0

2. CÁCH NHẬN PASS TRUYỆN “ÁI THÊ”

1/ Truy cập link https://goo.gl/forms/94eoIAEJnVtvJ0LV2 để trả lời câu hỏi.

2/ Sau khi trả lời thì nhắn tin cho mình để mình gửi pass (nếu bạn đủ điều kiện).

 

[Ái thê] – Chương 44.2


Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 44.2”

[Wechat] – Chương 8


Chương 8: Kí ức khủng khiếp

Edit: Đào Yêu | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Wechat] – Chương 8”

[Ái thê] – Chương 44.1


Chương 44.1

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 44.1”

[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 26


Chương 26

Edit: Huyết Vũ | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Chuyện con mèo báo ân] – Chương 26”

[Ái thê] – Chương 43.3


Chương 43.3

Edit: Phong Ca | Beta: Vi Yên, Ngư Nhi

Đọc tiếp “[Ái thê] – Chương 43.3”